Stratford upon Avon - steveopreyphoto.com

Stratford upon Avon Street Scene

High Street and traffic island street scene in Stratford upon Avon.

high streetstratford upon avontraffic islandbicyclesblack whitestreet photo